Invoer, uitvoer en overdracht van Syrische cultuurgoederen beperkt

De Raad van de Europese Unie heeft een Verordening vastgesteld waarin beperkende maatregelen zijn opgenomen in het licht van de situatie in Syrië.

De Verordening (EU) Nr. 1332/2013 werd noodzakelijk geacht om Syrisch cultureel erfgoed dat illegaal uit Syrië is weggehaald veilig aan de rechtmatige eigenaars ervan terug te helpen bezorgen.

Het volgende verbod is uitgevaardigd ten aanzien van cultuurgoederen.

De invoer, uitvoer en overdracht van Syrische cultuurgoederen en andere goederen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk of religieus belang, [...] in de EU zijn verboden, wanneer redelijkerwijs kan worden vermoed dat de goederen uit Syrië zijn weggehaald:

  • zonder de toestemming van hun rechtmatige eigenaar; of
  • in strijd met de Syrische wetgeving; of
  • het internationale recht.

Dit geldt met name indien de goederen een integrerend onderdeel vormen van de openbare collecties die worden vermeld in de inventarissen van Syrische musea, archieven, vaste collecties van bibliotheken of de inventarissen van Syrische religieuze instellingen.

Het verbod is niet van toepassing indien wordt aangetoond dat:

  • de goederen vóór 9 mei 2011 uit Syrië zijn uitgevoerd; of
  • de goederen veilig worden teruggebracht naar hun rechtmatige eigenaars in Syrië.

Hetzelfde geldt overigens voor het verlenen van tussenhandeldiensten in verband met genoemde invoer, uitvoer of overdracht.

De Verordening, en daarmee ook het genoemde verbod, is in werking getreden op 15 december 2013.

« Back to home