EN NL

VHOK Book

KUNST, KENNIS en KWALITEIT
De Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland  1911- heden

door: J.F. Heijbroek en A. van Griensven


Eind 2007 gaf de VHOK, in samenwerking met uitgeverij Waanders, een belangwekkende publicatie over de geschiedenis van de kunst- en antiekhandel in Nederland uit.

De afgelopen twintig jaar is internationaal de belangstelling voor de geschiedenis van het verzamelen van kunst en de activiteiten van kunst- en antiekhandelaren sterk toegenomen. Er verschenen ondermeer studies over de kunsthandels van J.H. de Bois, Theo van Gogh, Carel van Lier en E.J. van Wisselingh & Co. Over antiquairs en handelaren in oude kunst was tot nu toe – op een enkel beknopt gedenkboek of de memoires van een kunsthandelaar na – vrijwel niets substantieels verschenen. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Van veel kunst- en antiekhandelaren en veilinghuizen is het gehele archief verkocht, verloren gegaan of zelfs met opzet vernietigd, zodat die bedrijven nooit op hun juiste waarde geschat kunnen worden.

Aangezien het archief van de Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland (VHOK), opgericht in 1911, voor een groot deel bewaard is gebleven, is het mogelijk een beeld te krijgen van de aktiviteiten van de verenigde antiquairs en kunsthandelaren in Nederland. Zo geven de grote tentoonstellingen, georganiseerd door de VHOK in het Rijksmuseum in 1929 en 1936, en de kunst- en antiekbeurzen in Delft (1949-1992), later overgegaan in de pAn Amsterdam, een mooi beeld van het prachtige, zeer gevarieerde aanbod aan kunstvoorwerpen in de 20ste eeuw.

Door gesprekken met een aantal vooraanstaande antiquairs en kunsthandelaren wordt door J.F. Heijbroek, conservator bij het Rijksmuseum en auteur van verschillende studies over kunsthandels, een beeld geschetst van het reilen en zeilen van een ‘vergeten’ groep bedrijven die voor veel particuliere verzamelaars en musea een cruciale rol hebben gespeeld bij de opbouw van hun collecties.
De kennis die ‘in huis’ was en nog steeds is bij deze antiquairs heeft ervoor gezorgd dat veel onvervangbaar cultureel erfgoed behouden is gebleven en een plaats heeft gekregen in nationale en internationale collecties.

Nu er nog een aantal archieven onder handbereik is en veel antiquairs/kunsthandelaren bereid zijn hun kennis over hun vakgebied en de geschiedenis van hun bedrijf te delen, geeft de VHOK in samenwerking met uitgeverij Waanders een fraai geïllustreerd boek uit waarin de rijke geschiedenis van de georganiseerde kunst- en antiekhandel (met alle ups en downs) wordt beschreven.

- ISBN 978 90 400 8264 1

- Nederlandstalig

- 320 pag. 

- 21 x 26 cm

- gebonden