EN NL

Vereniging van kunsthandelaren neemt initiatief tot kennisdeling wetgeving cultuurgoederen

Publicatie - Cultuurgoederen, een praktische handleiding


Met het vervoer, de handel en het bezit van kunstvoorwerpen zijn tal van nationale en internationale regels gemoeid. Hoe unieker het voorwerp, des te strenger zijn de regels. Voor betrokkenen in de kunstwereld; musea, vervoerders, handelaren of verzamelaars is het bijvoorbeeld lang niet altijd duidelijk wanneer een object mag uitgevoerd en aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan.

Met de inwerkingtreding van het UNESCO-verdrag in Nederland, in 2009, werd een nieuw stelsel van regels aan de bestaande wetgeving toegevoegd. Om de bekendheid met dit verdrag te bevorderen en de regels duidelijk voor eenieder uit te leggen heeft de KVHOK het initiatief genomen om een publicatie te laten vervaardigen waarin voor niet-juristen op een begrijpelijke manier de verschillende wet- en regelgeving wordt doorgenomen. Het accent ligt daarbij op het UNESCO-verdrag. De publicatie heeft het karakter van een praktische handleiding en is geschreven door mr drs Antoon Ott van Bureau Artilaw.

De KVHOK hoopt met dit initiatief bij te dragen tot een beter begrip van de regels en wetten.


Cultuurgoederen,
een praktische handleiding

Antoon Ott
192 pagina's
KVHOK, 2012