EN NL

Board Koninklijke VHOK

Pieter Ariëns Kappers - voorzitter
Joost Heutink - secretaris
Meindert Verhaar - penningmeester

Kati Wieg
Nynke van der Ven
Kas Buunk - intredend bestuurslid