EN NL

Bestuur Koninklijke VHOK

Pieter Ariëns Kappers - voorzitter
Joost Heutink - secretaris
Meindert Verhaar - penningmeester
Kati Wieg
Nynke van der Ven
Kas Buunk - intredend bestuurslid