EN NL

Arbitrage

Scheidsgerecht

In het geval van een geschil tussen een VHOK lid en een klant kan een beroep worden gedaan op het Scheidsgerecht, een arbitrage-service van de VHOK. Zaken die voorkomen voor het Scheidsgerecht worden in de regel vaak sneller en tegen lagere kosten afgehandeld dan wanneer de gang moet worden gemaakt naar het reguliere gerechtshof. Het Scheidsgerecht bestaat uit minstens drie onafhankelijke experts, welke waarschijnlijk ook in een reguliere rechtzaak geraadpleegd zouden worden. Het reglement van het Scheidsgerecht is van toepassing wanneer leden naar arbitrage door dit Scheidsgerecht hebben verwezen, bijvoorbeeld in hun Algemene Voorwaarden.